นมให้ลูกสุกร

นมผง วีวอแล็ค

นมผงลูกสุกรสูตรอะมิโนสเปเชี่ยว

ด้วยส่วนผสมนมผงสูตรสกิมมิลค์ ซึ่งมีกรดอะมิโนแอซิด
ที่สมดุลครบถ้วนทำให้ลูกสุกรเจริญอาหาร เติบโตอย่างมี
คุณภาพ แข็งแรง ช่วยลดการใช้ยาและลดต้นทุนการผลิต

ด้วยส่วนผสมนมผงสูตรสกิมมิลค์ ซึ่งมีกรดอะมิโนแอซิดที่สมดุลครบถ้วน ทำให้ลูกสุกรเจริญอาหาร เติบโตอย่างมีคุณภาพ แข็งแรง ช่วยลดการใช้ยาและลดต้นทุนการผลิต


ขนาด : 25 กิโลกรัม
โภชนาการ : โปรตีน 23%
ไขมัน 14%
แล็คโตส 35%
พลังงาน 3,864 Kcal/kg
ส่วนผสม : นมผงสูตรสกิมมิลค์
เวย์โปรตีนถั่วเหลือง แล็คโตส
คุณภาพ : อาหารแทนนมสำหรับสัตว์
(Milk replacer)
การใช้ : ผสมในอาหารลูกสุกร
(อายุ 5 วันถึง 60 วัน)

ขนาด

25 กิโลกรัม

โภชนาการ

โปรตีน 23% ไขมัน 14% แล็คโตส 35% พลังงาน 3,864 Kcal/kg

ส่วนผสม

นมผงสูตรสกิมมิลค์ เวย์โปรตีนถั่วเหลือง
แล็คโตส

คุณภาพ

อาหารแทนนมสำหรับสัตว์
(Milk replacer)

การใช้

ผสมในอาหารลูกสุกร (อายุ 5 วันถึง 60 วัน)

สั่งซื้อ/สอบถาม

โทร : 063-909-0999
โทร : 02-259-5888
Line ID : dairyrich


โทร : 063-909-0999
โทร : 02-259-5888
Line ID : dairyrichโทร : 063-909-0999
โทร : 02-259-5888
Line ID : dairyrich