นมให้ลูกโค

นมผง มาม่าเมท

นมผงสูตรเร่งโต

ด้วยโปรตีนสูงถึง 26% มีไขมัน วิตามิน เกลือแร่ครบถ้วน
เหมาะสำหรับเร่งการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ของลูกโค ทำให้
เจริญอาหาร เพิ่มน้ำหนักอย่างเร่งด่วนในเวลาอันสั้น

ด้วยโปรตีนสูงถึง 26% มีไขมัน วิตามิน เกลือแร่ครบถ้วนเหมาะสำหรับเร่งการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ของลูกโค ทำให้เจริญอาหารเพิ่มน้ำหนักอย่างเร่งด่วนในเวลาอันสั้น


ขนาด : 20 กิโลกรัม
โภชนาการ : โปรตีน 26%
ไขมัน 18%
แล็คโตส 27%
พลังงาน 4,388 Kcal/kg
ส่วนผสม : เวย์โปรตีนสูง โปรตีนถั่วเหลือง
ไขมันพืช วิตามินแร่ธาตุ
คุณภาพ : อาหารแทนนมสำหรับสัตว์
(Milk replacer)
การใช้ : ผสมน้ำป้อนลูกโค (แรกเกิด-หย่านม)

ขนาด

20 กิโลกรัม

โภชนาการ

โปรตีน 26% ไขมัน 18% แล็คโตส 27% พลังงาน 4,388 Kcal/kg

ส่วนผสม

เวย์โปรตีนสูง โปรตีนถั่วเหลือง ไขมันพืช
วิตามินแร่ธาตุ

คุณภาพ

อาหารแทนนมสำหรับสัตว์
(Milk replacer)

การใช้

ผสมน้ำป้อนลูกโค (แรกเกิด-หย่านม)

นมผง ยังคาล์ฟ

นมผงสูตรซุปเปอร์มิลค์

ด้วยส่วนผสมของสกิมมิลค์ถึง 40% มีไขมันนม วิตามิน
และเกลือแร่ครบถ้วน เหมาะสำหรับลูกโคและลูกสุกร
อายุน้อย เพื่อปรับสมดุลด้วยการกินนมที่ ‘คล้ายนมแม่’
ที่สุด เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ

ด้วยส่วนผสมของสกิมมิลค์ถึง 40% มีไขมันนม วิตามิน และเกลือแร่ครบถ้วน เหมาะสำหรับลูกโคและลูกสุกรอายุน้อย เพื่อปรับสมดุลด้วยการกินนมที่ ‘คล้ายนมแม่’ ที่สุด เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ

ขนาด : 20 กิโลกรัม
โภชนาการ : โปรตีน 23%
ไขมัน 18%
แล็คโตส 33%
พลังงาน 4,410 Kcal/kg
ส่วนผสม : สกิมมิลค์ เวย์โปรตีนสูง ไขมันพืช
วิตามินแร่ธาตุ
คุณภาพ : อาหารแทนนมสำหรับสัตว์
(Milk replacer)
การใช้ : ผสมน้ำป้อนลูกโคหรือลูกสุกร
(แรกเกิด-หย่านม) หรือใช้ผสมในอาหาร
ลูกสุกร

ขนาด

20 กิโลกรัม

โภชนาการ

โปรตีน 23% ไขมัน 18% แล็คโตส 33% พลังงาน 4,410 Kcal/kg

ส่วนผสม

สกิมมิลค์ เวย์โปรตีนสูง ไขมันพืช วิตามินแร่ธาตุ

คุณภาพ

อาหารแทนนมสำหรับสัตว์
(Milk replacer)

การใช้

ผสมน้ำป้อนลูกโคหรือลูกสุกร (แรกเกิด-หย่านม) หรือใช้ผสมในอาหารลูกสุกร

สั่งซื้อ/สอบถาม


โทร : 063-909-0999
โทร : 02-259-5888
Line ID : dairyrichโทร : 063-909-0999
โทร : 02-259-5888
Line ID : dairyrich